Vrouwendag 4 november 2023

poster-vrouwendag-2023Save the date! ……..Want zaterdag 4 november a.s. organiseren we weer een vrouwendag in Altena. Deze dag zal Dinie Stortenbeker onze gastspreker zijn.

Dinie is bekend van o.a. De Hoop waar zij, samen met haar man Teun, 38 jaar heeft gewerkt met verslaafden en mensen met psychische problemen. Dinie heeft duidelijk ervaren dat God haar in de bediening heeft geleid om mensen, die op veel terreinen van hun leven zijn vastgelopen, psychisch, sociaal en lichamelijk, pastoraal te helpen. Nu mag zij dit samen met haar man doen in de Stichting New Hope. Het spreken, lesgeven, trainen en toerusten is als een rode draad in haar leven.

Het thema waar Dinie ons deze dag in meeneemt is “De seizoenen van het leven”. Wat kunnen we genieten van de seizoenen die er zijn! Elk seizoen kent zijn eigen mooie momenten. Zo is het ook in ons leven! Met alle vreugde en ook verdriet, dat daar soms bij hoort. Hoe kunnen we en mogen we leren genieten van elk seizoen in ons eigen leven. Hiernaar leren kijken met Gods ogen, dankbaar zijn voor de zegeningen, in welk seizoen wij ons nu ook persoonlijk bevinden. Leren genieten van het seizoen waar die ander in zit of het ondersteunen en helpen van elkaar, omdat we met elkaar leven in Gods huisgezin! Er is samenzang o.l.v. een samengestelde muziekgroep. En er zijn diverse leuke stands en bijzondere workshops. Opgeven voor een workshop vindt plaats bij het aanmelden voor deze dag. En bedenk vol = vol.

Datum: Zaterdag 4 november 2023.
Locatie: V.E.G. De Koningshof, Burg. Van der Schansstraat 50, Andel.
Tijd: 10.00 uur - 15.30 uur.
Kosten: € 22,50 incl. koffie/thee en lunch.